Vem får jaga?

För att få jaga i Sverige behöver man ta något som kallas för jägarexamen. Jägarexamen krävs i sin tur för att få tillstånd att inneha jaktvapen. För att ta jägarexamen behöver man klara av tre olika praktiska prov där man ska visa att man klarar av att använda de olika vapnen inom jakt. Dessutom behöver man klara av ett teoretiskt prov. Man kan välja mellan att göra alla de tre momenten inom de praktiska övningarna, då har man tillstånd att använda alla olika jaktvapen, eller att endast göra ett av dem och bara ha tillstånd att exempelvis använda hagelvapen vid jakt.

Vill man ta en jägarexamen kan man göra det antingen på egen hand eller via någon typ av utbildning inom jakt. Teorin kan man givetvis plugga på egen hand men däremot kan det vara bra att gå en kurs när man ska lära sig att använda de olika vapnen inom jakt. Man kan hitta provbanor där man kan genomgå dessa prov på till exempel Svenska Jägareförbundets webbplats. Där kan man också ofta genomgå utbildningar inom hur man hanterar sitt vapen och hur man skjuter på bästa sätt, man får då hjälp av särskilda instruktörer.

Det finns dock många olika former av kurser som leder till jägarexamen. Många föredrar att gå en kurs “klassvis” där man har lektioner och genomgår kursen tillsammans med andra deltagare. Andra gillar att göra kursen på Internet via så kallade webbkurser. Det finns även så kallade intensivkurser där man kan utbildas för jägarexamen på ett par dagar.

Priset och utformningen kurserna emellan kan variera kraftigt. Man bör se till att inte råka hamna hos en oseriös anordnare som till exempel inte lägger stor vikt vid den teoretiska utbildningen. Att gå en kurs hos en oseriös anordnare kan leda till att man inte blir beviljad licens för jaktvapen hos polisen.

Leave a Reply