Varför jakt?

De flesta vet i någon mån vad jakt innebär, och de som inte har någon utbildning inom området kan ibland fråga sig vad det ska vara bra för. Vi behöver ju inte jakt numera för att överleva i och med att jordbruket är så pass utvecklat, så varför skjuta djur bara för skojs skull?

Man kan väl säga att en stor del av det är för skojs skull, eller en jägare skulle snarare säga att det är en livsstil och ett sätt att leva nära naturen. Själva jakten och dödandet av djur är inte det enda man får ut av jakt. Man får uppleva naturen på ett väldigt nära sätt och andra glädjeämnen. Dessutom har människan alltid jagat, så det ligger i den mänskliga naturen och är för många ett behov. Det bereder också mat och delikatesser så som till exempel älgkött, vilket man då och då kan äta istället för fläsk eller nötkött. Därmed sparar man livet på en ko eller en gris istället.

All jakt är heller inte för nöjes skull och för att få fram mat eller skinn. Det är också ett sätt att kontrollera populationen av olika arter så att det naturliga ekosystemet inte rubbas. Ibland kan jakt också behöva utföras för att skydda boskap eller till och med människor om det till exempel finns björnar som ställer till besvär i närheten. Dessutom är det ibland nödvändigt att se till att jaga djur för att de inte ska orsaka olyckor i trafiken, eller avliva djur som är sjuka eller skadade så att de inte ska behöva lida.

Jakt ger dessutom en väldig kamratskap, man jagar i jaktlag där man kommer mycket nära varandra och man får tillfälle att träna sin jakthund på de mest ultimata sätt. Att äta kött från jakt är också en garant för att köttet inte innehåller några oönskade tillsatser.

Leave a Reply