När får man jaga?

I Sverige är det inte tillåtet att jaga när man vill, utan det måste ske under den så kallade jaktsäsongen. Här i landet är jaktsäsongen vanligen pågående mellan augusti och februari om man ser till hela landet. Men jaktsäsongen varierar väldigt mycket beroende på var i landet man befinner sig. Det är därför viktigt att man håller koll på vad som gäller där man bor och särskilt om man har tänkt att jaga i andra delar av Sverige. Under sin utbildning när man tar jägarexamen brukar man få lära sig om jaktsäsonger i olika delar av landet.

I mellersta och södra delen av Sverige brukar jakten på älg starta i oktober för att sedan pågå i ungefär två månaders tid. I de norra delarna startar jaktsäsongen för älg dock i september och uppdelas i två perioden eftersom älgen är brunstig mellan september och oktober. I vissa delar av landet, särskilt på mindre jaktytor, är det endast tillåtet att jaga älg under ett fåtal dagar.

Ska man jaga rådjur är dock jaktsäsongen längre. Hornbärande rådjur får jagas med början den 16 augusti. Kiden får man jaga i mellersta och södra Sverige från den första september och alla rådjur är tillåtna att jaga från den första oktober. I norra delarna av landet avslutas jakten på rådjur på nyårsafton och i de övriga delarna upphör den sista januari. Somliga län i Sverige tillåter jakt på rådjur även mellan den första maj och femtonde juni.

Jaktsäsongen och tiderna man får jaga brukar ses över vart tredje år ungefär och då kan de ändras och revideras. Regeringen bestämmer när jakt får utföras i olika delar av landet. Ibland kan det vara kortare jakttid om en viltart behöver skyddas i viss mån eller så kan de vara längre om det finns för många av en viss viltart. Vanligast är dock att det inte är särskilt stora ändringar och att tiderna för det mesta ser ut som ovan beskrivits.

Leave a Reply