Hur får man jaktvapenlicens?

Innan man kan skaffa och inneha jaktvapen måste man först söka licens för detta. Licensen söker man hos polisen. För att licensen ska gå igenom måste man dels ha en avklarad jägarexamen, men polisen måste också kontrollera att man är lämplig. Man måste också ha fyllt 18 år. Är man skyldig till brott så är det svårare att få jaktvapenlicens, men det varierar beroende på typ av brott och hur längesen det var brottet begicks. I undantagsfall är det tillåtet att söka licens för jaktvapen även om man inte har jägarexamen, men då måste man först ha sökt och tillåtits dispens från Naturvårdsverket. Har man haft jaktvapen sedan innan år 1985 behöver man inte ha någon jägarexmanen vid licenssökning för samma typ av vapen som man redan har. Detta gäller dock ej om man inte har haft något vapen på över ett år.

För att få licens måste man också ha behov av att ha jaktvapen, detta anses man ha om man har jägarexamen och då är man tillåten att ha fyra jaktvapen som kallas för vapengarderob. Man kan i vissa fall också få tillåtelse att använda enhandsvapen som har kaliber 22 om man till exempel jagar i gryt. Behovet av ett sådant vapen måste dock motiveras utifrån till exempel jaktmarksredovisning. Ett enhandsvapen räknas inte in bland de övriga vapnen i jaktvapengarderoben.

Enskottsvapen kan man få licens för vid bedrivande av fällfångst eller jakt i hög utsträckning, detta måste också motiveras. Vad gäller flerskottsvapen gäller hårdare krav. Man måste hålla på med viltvård eller jakt på yrkesmässig nivå eller ha ett väldigt starkt behov som måste motiveras. Mer information om vad som gäller kan man hitta på till exempel polisens hemsida.

Har man blivit dömd för vapenbrott eller liknande våldsbrott nekas i stort sett alltid jaktvapenlicens, det är endast vid enskilda fall som de går igenom.

Leave a Reply